‘Stimuleer de eigen inventiviteit. Met hart, hoofd en handen. Wat kinderen buiten meekrijgen, onthouden ze beter.’

Marietje Moll is directeur van basisschool De Rosmolen in Ulvenhout. NatuurWijs is er inmiddels vier jaar actief.

‘Onderzoekend leren is een van de pijlers van deze school. Maar we zijn een kleine school met beperkte middelen. Dat betekent ook dat we keuzes moeten maken. Dus kiezen we niet voor werkboekjes, dure licenties en verwerkingsmateriaal. We maken kinderen liever wegwijs door ze dingen zelf te laten ontdekken. Daarom past NatuurWijs er naadloos in. Na enige twijfel bij onze leerkrachten, dat moet gezegd. Die waren van huis uit nogal methodegericht. Maar de evaluatie spreekt boekdelen. De NatuurWijzers zijn mensen met expertise, we putten uit hun rijke database om de lessen te ondersteunen en we zien hoeveel meer kinderen opnemen dan met een filmpje of boekje. Het is een dekkend aanbod met diepgang waarmee we al onze doelen halen.’

De leerlingen van basisschool De Rosmolen volgen de NatuurWijs leerlijn. Spelenderwijs en zelfontdekkend leren voor groep 1 t/m 8 in de natuur, ter vervanging van een natuurmethode. De NatuurWijs-leerlijn dekt het natuuronderwijs op school kern- en TULE doelbreed..

Home